Članovi Rent a car NS 021 ugovora kojih treba da se pridržavaju klijenti

Član 1

Pri prvom korišćenju, stranka je dužna da dođe lično sa ličnom kartom ili važećim dokumentom u Rent a car NS 021 agenciju - Novi Sad. Svako sledeće naručivanje rent a car vozila moguće je pozivanjem telefona ili putem mejla.

Član 2

Korisnik se obavezuje da će prevoziocu uplatiti celu ugovorenu sumu pre početka rent a car vožnje tako što će uplatiti rezervaciju po dogovoru sa korisnikom (50%), a ostatak najkasnije 48 sati pre ugovorene vožnje. Prevozilac nije obavezan da obavi posao ukoliko se ovaj uslov ne ispuni.

Član 3

Korisnik koji zakupljuje rent a car vozilo u roku od 7 dana pre dana vožnje, plaća celokupan iznos pri ugovaranju posla i potpisivanju ugovora.

Član 4

Svi dodatni sati plaćaju se vozaču na dan vožnje, a pre započetog posla (vožnje dodatnih sati). U suprotnom, prevozilac nije dužan da izvrši dodatne usluge. Prevozilac ne garantuje da će biti u mogućnosti da obavi dodatnu vožnju zbog obaveze prema drugim klijentima, stoga preporučuje dobro predviđanje potrebnog vremena zakupa rent a car vozila.

Član 5

Cena vožnje obuhvata dogovorenu satnicu, putanju vožnje, adrese i broj putnika u rent a car vozilu navedenih u ugovoru. Svako odstupanje od toga dodatno se naplaćuje. U cenu je uključeno osiguranje putnika, gorivo i porez (PDV). U cenu nije uključena putarina, parking i troškovi obroka i hotelskog smeštaja za vozača u toku dugih vožnji.

Član 6

U slučaju odustanka korisnika, rezervacija (kapara) koju je korisnik uplatio se ne vraća. Korisnici koji su uplatili ceo iznos imaju pravo na povraćaj 50% uplaćenog novca, osim ako se otkazivanje ne obavi najkasnije 48 sati pre ugovorene rent a car vožnje. Ukoliko se otkazivanje desi do 48 sati pre vožnje, prevozilac zadržava celokupan iznos koji je uplaćen. Otkazivanje mora da se izvrši pismenim putem, lično, faksom ili mejlom sa svim ličnim podacima iz ugovora kao dokaz da je potpisnik ugovora izvršio otkazivanje.

Član 7

Prevozilac ima pravo da odbije ili prekine rent a car vožnju putnicima (korisnicima) koji su pod dejstvom alkohola, narkotika ili se nedolično ponašaju, bez prava na povratak novca, a korisnik se obavezuje da će on ili lica koja vodi sa sobom biti pristojnog i kulturnog ponašanja.

Član 8

Naginjanje, dovikivanje ili bacanje smeća kroz prozor, pušenje, konzumiranje hrane u rent a car vozilu, korišćenje droge, iznošenje pića i čaša vana vozila nije dozvoljeno. Vozač ima pravo da prekine vožnju bez prava nadoknade ukoliko se ova odredba ne poštuje. Nije dozvoljeno kačenje ili lepljenje bilo čega u i na vozilu bez dozvole prevozioca.

Član 9

Rent a car prevozilac nije odgovoran za nepoštovanje ugovora zbog uslova van njegove kontrole (vremenski uslovi, saobraćajne nezgode koje su drugi izazvali, zatvaranje puteva, saobraćajne gužve) i obavezuje se da će uložiti najveće napore da obavesti klijenta o tim uslovima, kašnjenjima i eventualnim izmenama zbog toga.

Član 10

Prevozilac garantuje da se sve rent a car limuzine konstantno proveravaju i održavaju po najvećim mogućim standardima. Ukoliko ipak dođe do iznenadnog kvara, saobraćajnih nezgoda, prevozilac ima pravo da izvrši zamenu vozila za vozilo u istoj ili boljoj kategoriji.

Član 11

Ukoliko se klijent ne pojavi na dogovorenoj lokaciji biće naplaćen celokupni iznos dogovorenog vremena. Za sve rezervacije smatraće se da se niste pojavili ukoliko prođe 15 minuta od dogovorengo vremena. Da bi to izbegli, kontaktirajte Limo Service ili rent a car vozača na početku posla.

Član 12

Rent a car prevozilac nije odgovoran za bilo kakvu izgubljenu, oštećenu ili ukradenu imovinu. Preporučuje se klijentima da ne ostavljaju lične stvari u limuzini.

Član 13

Nije dozvoljeno držati prtljag u delu za putnike iz sigurnosnih razloga. Klijent mora da proceni da li će prtljag moći da stane u prtljažnik rent a car vozila. U suprotnom, klijent mora o svom trošku da doplati vozilo za višak prtljaga.

Član 14

Vanredni troškovi čišćenja rent a car limuzine usled nepažnje klijenta dodatno se plaćaju. Svako oštećenje limuzine spolja (u svadbenoj koloni) i iznutra dodatno se plaćaju. Korisnik se obavezuje da će prevoziocu nadoknaditi svu štetu nastalu na vozilu u vreme trajanja ugovora. Troškovi vanrednog čišćenja vozila kao i troškovi popravke nastalih oštećenja za koje je korisnik odgovoran po odredbama ovog ugovora, formiraju se na osnovu realnih troškova, kao i gubitku profita u vremena dok je vozilo van upotrebe.